PDA

View Full Version : UU 1. Chandelure Analysis
 2. Bisharp/Kirikizan Analysis
 3. Sigilyph Analysis
 4. Darmanitan Analysis
 5. Hippowdon Analysis
 6. Spiritomb Analysis
 7. Nidoking Analysis
 8. Azumarill Analysis
 9. Dusclops Analysis
 10. Zapdos Analysis
 11. Kingdra Analysis
 12. Cobalion Analysis Revamp (WIP)
 13. Tornadus Analysis
 14. Whimsicott Analysis
 15. Slowbro Analysis
 16. Victini Analysis
 17. Deoxys-D Analysis WIP
 18. Azelf Analysis WIP
 19. Raikou Analysis WIP